Historisch onderzoek

De reikwijdte van een historisch onderzoek is afhankelijk van uw vraag, het onderwerp en de beschikbare bronnen. Een geordend bedrijfsarchief of een schoenendoos met oude foto’s en wat familieverhalen…, dat maakt nogal een verschil. En voor wie is het onderzoek bedoeld? Het kan gaan om een (jubileum)boek, publicatie over een persoon of bedrijf, een historische schets voor een jaarverslag of aanvraag van het predicaat ‘koninklijk’, een deelonderzoek voor een artikel, roman, film, studie, speech… We beginnen natuurlijk altijd met een gesprek en een vooronderzoek om de verwachtingen en mogelijkheden in kaart te brengen.

Het onderzoeksverslag over de Deportatie geschiedenis van de acht onderduikers uit het Achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam is een voorbeeld van  onderzoek op basis van secundaire- en primaire bronnen, literatuur en interviews. Het jubileumboek van Internationaal Juridisch Instituut is gebaseerd op archief-, literatuur en bronnenonderzoek en de juridische expertise van de medewerkers van het I.J.I. Het interview met Jack Prins is een verslag van zijn eigen ‘beleving’.