Historisch onderzoek

Deportatie-geschiedenis van Anne Frank

Na hun arrestatie op 4 augustus 1944 werden Anne Frank, haar ouders Otto en Edith Frank-Holländer, haar zusje Margot Frank samen met de andere onderduikers uit het Achterhuis op de Prinsengracht 263 (Hermann van Pels, Auguste van Pels-Röttgen, hun zoon Peter van Pels en de tandarts Fritz Pfeffer) via het Huis van Bewaring aan de Weteringschans afgevoerd naar kamp Westerbork. Vandaar werden zij op 3 september 1944 gedeporteerd naar Auschwitz. Alleen Otto Frank overleefde en keerde terug. Omdat daags voor de bevrijding de kamparchieven door de Duitsers grotendeels werden vernietigd, zijn er weinig tot geen documenten bewaard gebleven om hun lotgevallen te beschrijven. In het onderstaande onderzoeksverslag zijn hun lotgevallen gereconstrueerd aan de hand van schaarse documenten, secundaire literatuur en getuigenissen van overlevenden die eenzelfde lot ondergingen.

(foto: Co de Custer)

Afgerond: Het onderzoeksverslag is als pdf rechtsonder aan deze pagina toegevoegd