Ondersteuning bij (archief)onderzoek

Wilt u zelf een onderzoek opzetten of onderzoek doen in bijvoorbeeld het Stadsarchief, Nationaal Archief of ander archief, maar u weet niet waar en hoe te beginnen? Hoe de relevante stukken te zoeken, aan te vragen? Kunt u het oude handschrift niet lezen of de inhoud van de aktes niet duiden? Misschien wilt u hulp bij het formuleren van een duidelijk vraagstelling om niet te verdwalen in al het materiaal. Ik kan u helpen bij het formuleren van een vraagstelling, het zoeken naar archiefmateriaal, het duiden van de bronnen, het maken van transcripties of het onderzoek voor u doen.