Jubileumboeken en publicaties

Een jubileum van een bedrijf, organisatie of instelling kan bekroond worden met de publicatie van een jubileumboek of artikel. Soms is een historisch onderzoek nodig voor de aanvraag van het predicaat koninklijk of krijgt de geschiedenis van een bedrijf een plaatsje in een jaarverslag of andere publicatie. Alles is mogelijk.

Het boek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Internationaal Juridisch Instituut (najaar 1918 verschenen) is een jubileumboek grotendeels gebaseerd op het archief dat bij het Nationaal Archief in Den Haag berust. Het I.J.I. beantwoordt al sinds de Eerste Wereldoorlog vragen op het gebied van Internationaal privaatrecht en buitenlands recht. In het jubileumboek worden het ontstaan en de ontwikkeling van het Instituut, en de vragen geschetst in de historische context van de afgelopen honderd jaar.

Machinefabriek Buhrs was van oorsprong een familie bedrijf (smederij van Dorus Buhrs), horend tot het Zaans industrieel erfgoed en is heden ten dage een internationaal opererend bedrijf in de verpakkingsindustrie. Voor het jubileumboek van Buhrs was weinig archiefmateriaal voorhanden. Het is voor een groot deel gebaseerd op interviews met de zeer betrokken (voormalig) medewerkers, die vaak al van vader op zoon in het bedrijf werkten. Daarnaast waren ook foto’s en berichten in de pers een belangrijke bron van informatie.