Interviews in historisch perspectief

Oudezijds 100 vijftig jaar!

De communitaire gemeenschap Oudezijds 100 werd opgericht in de jaren vijftig door het theologen echtpaar Boiten – du Rieu. Zij besloten, geïnspireerd door een verblijf bij les prêtres-ouvriers (arbeiders-priesters) van l’ Abbé Pierre in Parijs,  in de oude verwaarloosde binnenstad van Amsterdam hulp te bieden waar nodig en een ander laten geluid laten horen. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan in 2005 heb ik samen met Sam Verheij, op basis van voornamelijk interviews een boekje gemaakt met de titel van het jaarmotto van de gemeenschap in 2005: Muziek. Leve(n) dat het anders kan.

Op de bijgevoegde foto het eerste logo van Oudezijds 100, ontworpen door een vriend van het eerste uur.

(het boekje is als pdf bijgevoegd rechtsonder op deze pagina)

Afgerond: 2005