Publicaties

Publicaties

2020                                    De jaren in Nederlands-Indië in: Bep Rietveld. Schilder-tekenaar in oorlogs- en vredestijd 1913-1999. Boiten Boekprojecten / Museum                                                  Flehite Amersfoort, 2020.

2020                                   Kleine Jack. Een nieuw leven in Canada, Aai, Erika en Margriet Prins,  IJmuiden, 2020.

2018                                    Erika Prins, Een geschenk aan de wereld. Honderd jaar Internationaal Juridisch Instituut. Den Haag: Asser Press, 2018.

2018                                    Een raamvertelling in: Joodse Huizen deel 4. Verhalen over vooroorlogse bewoners. Onder redactie van Frits Rijksbaron,                                                                                Esther Shaya en Gert Jan de Vries. Amsterdam: Gibbon, 2018.

2016                                     Erika Prins, Onderzoeksverslag naar het verblijf van de acht onderduikers uit het Achterhuis in de kampen. Amsterdam, 2016.

2015                                    ‘Margot was al te ziek, maar Anne kwam nog naar het hek’ in: NRC-next, 31 maart 2015.

2014                                     Foreword by ‘The Footsteps of Anne Frank’, Ernst Schnabel, Southbank Publishing, 2014.

2010                                     Gefilmd portret van sr. Georgine en fr. Rolf Boiten grondleggers van communautaire Gemeenschap Oudezijds 100. (i.s.m. Sam                                                                 Verheij en Bob Aardewerk)

2008                                    ‘Buhrs 100 jaar’, verschenen t.g.v. het honderdjarig bestaan in 2008 van machinefabriek Buhrs te Zaandam.

2005                                     Muziek, Leve(n) dat het anders kan. 1955-2005, vijftig-jarig bestaan va de communautaire Gemeenschap Oudezijds 100. (i.s.m. Sam                                                         Verheij)

2002                                    ‘The Dutch Settlement of the New Amsterdam’, in: Financial History. The magazine of the Museum of American Financial History, 2002,                                                    no. 73.

1996                                    ‘Het kasteel van Muiden’. Studie naar de geschiedenis van een pand aan de Vierwindenstraat te Amsterdam.

1991                                     ‘Rusland tussen traditie en verandering’. Uitgeverij Tacitus, te Enkhuizen. Geschiedenisboek met opdrachten en docentenhandleiding.                                                      Derde deel uit een reeks uitgaven voor het schoolexamen geschiedenis.