Opleidingen

Universiteit van Amsterdam

Afgestudeerd in 1989 aan de vakgroep Nieuwe- en Theoretische geschiedenis van de studierichting Geschiedenis van de Letteren Faculteit van de Universiteit van Amsterdam.

Specialisatie: geschiedenis van Rusland en de Sovjetunie

Eerstegraads lesbevoegdheid Geschiedenis en maatschappijleer.

 

Gymnasium Felisenum te Velsen

Eindexamen afgelegd in 1976

 

Cursussen en overige opleidingen

Stadsarchief van Amsterdam cursussen paleografie (ontcijferen oud handschrift) en het onderzoek naar huizen en hun bewoners (2013, 2017-2018)

Cursussen B2, C1 en C2 Duits (Goethe Instituut Amsterdam)